Zjištění stability připojení internetu

Stiskněte na klávesnici tlačíka WIN+R objeví se okno:

 cmd.jpg

Zde zadejte příkaz "cmd" a stiskněte ENTER nebo tlačítko OK, zobrazí se následně černá obrazovka:

commnand-line.jpg

do této obazovky vepište text "ping www.seznam.cz -t" a stikněte ENTER, začne se "testovat komunikace" mezi vašim počítačem a serverem,

pokud místo www.seznam.cz zadáte např. www.redakce-online.cz bude se testovat komunikace mezi serverem redakce-online.cz a vašim PC, pro diagnostiku připojení je ale lepší zadávat stabilní server od seznamu nebo od googlu.

Nyní bude probíhat test:

pinging.jpg

Tento test nechte běžet třeba 5 minut, popř. libovolně dlouhou dobu, kterou chcete testovat, PC se tímto nijak nezatěžuje a internet taky ne. 

Zobrazované řádky mají vypadat takto:

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=10ms TTL=247
Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=10ms TTL=247
Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=10ms TTL=247

jsou v pořádku a intertnet je stabilní, pokud se ale zobrazuje pak text "Vypšel časový limit žádosti":

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=10ms TTL=247
Vypšel časový limit žádosti
Vypšel časový limit žádosti

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=10ms TTL=247

znamená to že pro odeslaný požadavek nebyla doručena odpověď a internet v tuto chvíli selhal. Pokud se tento text objeví výjímečně, ničemu to nevadí, pokud ale často, nebo vícekrát za sebou, znamená to pak problém.

Pro ukončení testu pak na klávesnici zmáčkněte CTRL+C tím se přeruší smyčka testu a zobrazí se výsledky:

ping-done.jpg

Pro vašeho poskytovatele připojení je pak důležitá část Lost (Ztráta) na základě tohoto lze pak řešit jestli problém závažný nebo ne, u kvalitního připojení je zráta samozřejmě nulová.

Jakožto pravidlo odvozené z dennodenní praktické zkušenosti se dá určit, že obecně se u TCP/IP protokolů dá tolerovat ztráta paketů menší než 0,1 % (1 ztracený paket na každých 1000 paketů). Cokoliv většího, bude mít větší či menší následek (v závislosti na okolnostech) a je potřeba tuto ztrátu řešit.

Například pro VoIP nemá občasná ztráta jednoho či dvou paketů vliv na kvalitu konverzace. Významný vliv na kvalitu mají ztráty mezi 5 a 10 % z celkového přenosu.

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman