Poslední známá funkční konfigurace

Pokud něco v systému selže, je tady malá šance to rozchodit zpět. Určeno pro Windows Vista a Windows 7, pod Windows 8 a 10 je to už trochu jinak.

Zdroj: windows.microsoft.com/cs-cz/windows/using-last-known-good-configuration#1TC=windows-7

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a potom restartujte počítač kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na šipku vedle tlačítka VypnoutObrázek tlačítka Vypnout a nakonec kliknutím na položku Restartovat.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Je třeba stisknout klávesu F8 předtím, než se objeví logo systému Windows. Jestliže se zobrazí logo Windows, bude nutné akci opakovat vypnutím a restartováním počítače.

    • Jestliže máte v počítači nainstalovaných více operačních systémů, pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém, který chcete spustit, a potom stiskněte klávesu F8.

  3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost Poslední známá funkční konfigurace (pokročilé) a potom stiskněte klávesu ENTER.

  4. Pokud je v počítači nainstalováno více operačních systémů, zvýrazněte pomocí kláves se šipkami ten operační systém, který chcete spustit pomocí poslední známé funkční konfigurace, a stiskněte klávesu ENTER. Spouštění systému Windows pak bude pokračovat obvyklým způsobem.

 

 

21.02.2015

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman