zpět

Problém Hyper-V a VirtualBox

 

(VERR_NEM_MISSING_KERNEL_API). VT-x is not available (VERR_VMX_NO_VMX). Návratový kód: E_FAIL (0x80004005) Komponenta: ConsoleWrap Rozhraní: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}

 

Cbcdedit1.jpghcete-li Hyper-V zakázat, abyste mohli používat VirtualBox, otevřete příkazový řádek jako správce a spusťte příkaz:

 

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

Budete muset restartovat počítač, ale pak budete všichni připraveni spustit VirtualBox. Chcete-li Hyper-V znovu zapnout, spusťte:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

a poté restartujte počítač.


01.10.2019

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman